Information fra arkivet:

 

Hadsten Lokalarkiv: Vedtægter

 

Kort om arkivet:

Arkivet blev oprettet i 1970 som en selvejende institution, der kan modtage offentlige og private midler.
Det fik navnet Hadsten Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og Samlinger. Navnet skulle signalere, at stedet både var arkiv og museum.
I daglig tale blev dette navn dog ikke anvendt. Man brugte i stedet det mere mundrette og enkle: Egnsarkivet.
Vi vil gerne lægge vægt på, at stedet primært er et arkiv, så navnet blev ændret for et par år siden til Hadsten Lokalarkiv.
 
Arkivets område dækker den tidl. Hadsten Kommune dvs. sognene Hadbjerg, Hadsten, Lerbjerg, Lyngå, Nr. Galten, Rud, Vissing, Voldum, Ødum.
Kort over arkivets dækningsområde
Hadsten Lokalarkivs dækningsområde.
 

Aflevering af materiale:

Det meste materiale, der ligger på arkivet, er afleveret af private personer, forretninger, foreninger og virksomheder, og uden dette ville arkivet ikke være i stand til at give et så fyldigt og alsidigt billede af det forgangne og nuværende liv i arkivets område.
Husk det, når der ryddes op i gemmerne, og tænk på dit lokal­historiske arkiv, før tingene kasseres. Gem hellere for meget end for lidt! Vi hjælper gerne med at sortere materialet, og det er også muligt at lave aftale om afhentning af dette. – Og vid, at arkivet er både interesseret i ældre og nyere materiale – og ingenting er for småt, ingenting for stort til at aflevere.
Vi sender også gerne materiale videre, hvis det hører til et andet arkiv i Danmark.
Pladsmangel forhindrer i dag modtagelse af større museumsting.
 

Klausuler på materiale og tavshedspligt:

Arkivet arbejder med de almindelige regler for, hvornår det indkomne materiale er tilgængeligt og kan bruges af besøgende på arkivet:
En del materiale er umiddelbart tilgængeligt.
Normalt er originalt materiale som regnskaber m.v. tilgængelige efter 30 år.
Personfølsomt materiale og personlige oplysninger er tilgængelige efter 75 år.
Det vil sige, at arkivet lægger en klausul på materialet om, at det først må benyttes efter en årrække.
Og den, der aflevere materiale til arkivet, kan altid ønske at få lavet klausuler på det afleverede materiale, så det først er tilgængeligt efter et vist antal år.
Arkivets personale har tavshedspligt i forhold til ikke at måtte videregive fortrolige oplysninger, de har fået på arkivet.