Sogne og kirker i arkivets område 2011:

 
Hadbjerg kirke og sogn:
Hhører under Ødum-Hadbjerg Pastorat, Favrskov Provsti, Århus Stift, Favrskov Kommune, Region Midtjylland.
Nabo sognene er Hadsten, Rud og Ødum sogne. *)
Se sognegrænsen på: www.korttilkirken.dk/kirkerH/hadbjerg.htm
Se info om ændring af sognenavne og -grænser nedenfor.
Kommune: 1970-2008 Hadsten kommune, før 1970 Ødum-Hadbjerg Kommune.

Hadsten sogn, Sct. Pauls Kirke og Over Hadsten Kirke:
H
ører under Hadsten-Nr. Galten-Vissing Pastorat, Favrskov Provsti, Aarhus Stift, Favrskov Kommune, Region Midtjylland.
Nabosognene er Lyngå, Nr. Galten, Hadbjerg, Ødum og Haldum. *)
Se sognegrænsen for Hadsten sogn med Sct. Pauls Kirke på: www.korttilkirken.dk/kirkerS/spaulsfav.htm eller med Over Hadsten Kirke på: www.korttilkirken.dk/kirkerO/ohadsten.htm
Ændringer af sognets navn og grænser: Det nuværende Hadsten sogn blev i 1973 udskilt af Nr. Galten sogn og det oprindelige Hadsten sogn fik samtidig navneændring til Over- og Neder Hadsten sogn.
I nov. 2008 sammenlægges de 2 sogne under ét navn: Hadsten sogn. Se info nedenfor om 2 mindre ændringer af sognegrænser i Hadsten by.
Kommune: 1970-2008 Hadsten kommune, før 1970 Galten-Vissing Kommune.

Nr. Galten kirke og sogn:
Hører under Hadsten-Nr. Galten-Vissing Pastorat, Favrskov Provsti, Århus Stift, Favrskov Kommune, Region Midtjylland.
Nabo sognene er Lerbjerg, Vissing, Ølst, Rud, Hadbjerg, Hadsten og Lyngå. *)
Se sognegrænsen for Nr. Galten sogn på: www.korttilkirken.dk/kirkerN/ngalten.htm
I 1960 blev den del af Hasten by, som lå i Hadbjerg sogn indlemmet i Galten sogn (senere Nr. Galten).
I 1976 bliver et nyt Hadsten sogn udskilt fra Nr. Galten sogn. (Hadsten by inkl. Vinterslev). Se info nedenfor.
Kommune: 1970-2008 Hadsten kommune, før 1970 Galten-Vissing Kommune.
Lerbjerg kirke og sogn:
Hører under Lyngå-Skjød-Lerbjerg pastorat, Favrskov Provsti, Århus Stift, Favrskov Kommune, Region Midtjylland.
Nabo sognene er Laurbjerg, Vissing, Nr. Galten og Lyngå. *)
Se sognegrænsen på: www.korttilkirken.dk/kirkerL/lerbjerg.htm
Kommune: 1970-2008 Hadsten kommune, før 1970 Laurbjerg-Lerbjerg Kommune.
Lyngå kirke og sogn:
Hører under Lyngå-Skjød-Lerbjerg Pastorat, Favrskov Provsti, Århus Stift, Favrskov Kommune, Region Midtjylland.
Nabo sognene er Laurbjerg, Lerbjerg, Nr. Galten, Hadsten, Haldum, Vitten, Skjød og Granslev.*)
Se sognegrænsen på: www.korttilkirken.dk/kirkerL/lyngaa.htm
Lyngå sogn var en del af Sabro herred, Århus amt.
Kommune: 1970-2008 Hadsten Kommune, før 1970 Lyngå Kommune.
Rud kirke og sogn:
Hører under Voldum-Rud Pastorat, Favrskov Provsti, Århus stift, Favrskov Kommune, Region Midtjylland.
Nabo sognene er Nr. Galten, Ølst, Voldum, Halling, Ødum og Hadbjerg.*)
Se sognegrænsen på: www.korttilkirken.dk/kirkerR/rud.htm
Kommune: 1970-2008 Hadsten kommune, før 1970 Voldum-Rud Kommune.

Vissing kirke og sogn:
Hører under Hadsten-Nr. Galten-Vissing Pastorat, Favrskov Provsti, Århus Stift, Favrskov Kommune, Region Midtjylland.
Nabo sognene er Lerbjerg, Laurbjerg, Ørum, Værum, Haslund og Nr. Galten.*)
Se sognegrænsen på: www.korttilkirken.dk/kirkerV/vissing.htm
Kommune: 1970-2008 Hadsten kommune, før 1970 Galten-Vissing Kommune.

Voldum kirke og sogn:
Hører under Voldum-Rud Pastorat, Favrskov Provsti, Århus stift, Favrskov Kommune, Region Midtjylland.
Nabo sognene er Rud, Ølst, Årslev, Hørning, Mygind, Lime og Skader.*)
Se sognegrænserne på:  www.korttilkirken.dk/kirkerV/voldum.htm
Kommune: 1970-2008 Hadsten kommune, før 1970 Voldum-Rud Kommune.
Ødum kirke og sogn:
Hører under Ødum-Hadbjerg Pastorat, Favrskov Provsti, Århus Stift, Favrskov Kommune, Region Midtjylland.
Nabo sognene er Hadsten, Hadbjerg, Rud, Halling, Mejlby, Spørring, Grundfør og Haldum.*)
Se sognegrænserne på: www.korttilkirken.dk/kirkerOE/oedum.htm
Bemærk ændringer af sognegrænser og -navn for Hadsten sogn, se nedenfor el. om Hadsten sogn.
Kommune: 1970-2008 Hadsten kommune, før 1970 Ødum-Hadbjerg Kommune.
*) Se de tidl. nabosogne, herreder og amter i Trap Danmarks 5. udgave.
 

Ændringer af sognenavne og sognegrænser 1960 - 2008.

I 1960 blev den del af Hadsten Stations by, som lå i Hadbjerg sogn - i alt 60 husstande / 197 indbyggere, indlemmet i Galten sogn. (Trap Danmarks 5. udgave).

Den 11. april 1973 fik Galten sogn navneændring til Nr. Galten sogn.
(Pgr. af sammenlægningen af Randers amt og Århus amt, der også havde et Galten sogn)

Den 1. juli 1974 fik Hadsten sogn navneændring til Over - og Neder Hadsten sogn.

Samme dato blev et nyt Hadsten sogn udskilt fra Nr. Galten sogn - det var Hadsten Stationsby inkl. Vinterslev. (Danmarks administrative inddeling 1976, bind V, udg. 1981)

Den 31. marts 1981 overføres yderligere 1 ha. syd for åen fra Over- og Neder Hadsten sogn til Hadsten sogn. (Danmarks administrative inddeling 1986, udg. 1990.)

Den 30. november 2008 sammenlægges Hadsten sogn og Over- og Neder Hadsten sogn til et sogn kaldet Hadsten sogn. (Kilde Hadsten Kirkekontor)
Bemærk, at der fra 1974-2008 er 10 sogne, mens der før og efter kun er 9.