Ødum kirke:

 

Ødum kirke
Ødum kirke
 
Galten herred, Århus stift.
Adresse: Ødumvej 25, 8370 Hadsten
Yderligere info her: www.sogn.dk/oedum
 

Den anselige kirke i Ødum består af kor og skib samt tårn mod vest.

Kor og skib er fra romansk tid, opført af små, omhyggeligt skårne frådsten på granitsokkel med skråkant; kirken var oprindeligt smykket med buefrise, som er bevaret på koret, mens rester deraf spores på skibets mure; i korsoklens sydøsthjørne findes et udhugget mandshoved af granit.

Der er spor af romanske, nu tilmurede vinduer, ét i korgavlen, ét i korets nordside, det kan ses at der har været fire i hver af skibets langsider. I korets sydside har der været en præstedør; begge skibets portaler er tilmuret, men kan spores.

I den sene middelalder er tårnet opført, og der byggedes hvælv i hele kirken, to i koret fire i skibet. Alle nordvinduer er muret til og skibet får kun lys fra sydsiden. Tårnet, der er af munkesten i munkeskifte, har været højere, idet overdelen faldt ned i 1734; dets underrum er i 1800t. omdannet til våbenhus med indgang i vestsiden.

I det indre har den brede runde korbue karnisformede kragsten. Øverst på korets vægge over de senere indbyggede hvælv sidder en usædvanlig velbevaret række lydpotter; både her og i skibet ses ligeledes over hvælvene rester af en kalkmalet romansk bort, ligesom de enkelte dele af romansk tagværk er bevaret i koret.

Det murede alterbord er foran dækket af et renæssancepanel med arkadefelter. På bordet står en renæssance-altertavle fra 1593, femdelt ved slanke balustersøjler om arkadeformede indskriftfelter, hvert felt dækket af en trekantgavl; tavlen, der bagpå har indskrifter fra 1635 og 1749, er restaureret 1896.

Døbefonten er en enkel, romansk font af granit.
I 1954 er det nedskrevet, at døbefonden flyttes ud i koret, afløbshul gennem fondens fod genåbnes, og der etableres sivebrønd under den, således at den gamle font kan bruges uden dåbsfad.
I dag anvendes et dåbsfad, der er skænket af håndværkerne ved den seneste restaurering i 1990.

Prædikestol med skåret årstal 1634, har hjørnesøjler med prydbælter, i felterne evangelister; initialer for Niels Nielsen Fogh, (+ 1654) hvis stol, 1652 er neden for prædikestolen. Der er bevaret meget af det gamle stoleværk, bl.a. herskabsstol med Niels Drostrups til Kollerup og Anna Graves våben 1671 samt stolegavle fra 1678.

 
Kalkmalerier
Kalkmaleri Sct. Jørgen og dragen.
 

I både kor og skib ses over hvælvene rester af en kalkmalet, romansk bort, ligesom enkelte dele af romansk tagværk er bevaret i koret.

I våbenhuset på tårnets nordvæg finder vi kalkmaleriet af Sct. Jørgen og dragen. Maleriet menes at stamme fra midten af 1500-tallet og blev genopdaget ved restaureringen i 1972 –73.

 
Kilder:
De Danske kirker, Bind 13 og 14. Gads forlag.
www.wikipedia.org
www.geocaching.com
 
 

Kirkebøger:

Første kirkebog er fra 1715 og kan ses her.
 
 

Til Toppen